ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ

1 ประกาศรับสมัครทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ปีการศึกษา 2559
 

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่นใจชิงทุนการศึกษา ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทย์ศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fulbrightthai.org

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#26-01-59
   
2 ข่าวทุนการศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน
 

มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า (Northwest University) นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับรัฐบาลจีนและสถาบันขงจื้อจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 รายละเอียดดังแนบ

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#04-03-59
   
3 ทุนการศึกษา ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปี 2559 ณ สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี
 

กระทรวงการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปี 2559 (2016 Korean Government Scholarship Program for International Students for Graduate Degrees) เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียดดังแนบ

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#11-03-59
   
4 Institute of International Education (IIE)
 

Institute of International Education (IIE) ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดทำหนังสือเรื่อง “Funding for United States Study: A Guide for international Students and Professionals” เพื่อรวบรวมเว็บไซด์และทุนการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา รายละเอียดดังแนบ

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#11-03-59
   
5 โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DOU - Thailand Fellowship Programem
 

โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DOU - Thailand Fellowship Programem เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบสองทางระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย และ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรปเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#07-06-60
   
6 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
 

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาศให้เยาวชนไทยและเวียดนามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมละขนบธรรมเนียมประเพณีระหว่างกัน

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#13-06-60
   
7 ทุน Public Administration Institute for Turkey and the Middle East (TODAIE)
 

Public Administration Institute for Turkey and the Middle East (TODAIE) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาโปในสาขาวิชา International Public Administration (APEP)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#13-07-60
   
 

ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ อื่นๆ