ข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ

 
     
     
 
Australia   Cambodia
Edith Cowan University,   Phnom Penh International University, Cambodia
University of Tasmania, Tasmania,   Chamroeun University of Poly-Technology
Phoenix Academy, Perth   University of Cambodia, Cambodia
The University of Queensland, Queensland      
         
People's Republic of China   Republic of Indonesia
Guangxi University of Foreign Languages   Mahasasaraswati Denpasar University
Tianjin Normal University      
Guangxi University of Foreign Languages   South Korea
Tianjin Normal University   Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA)
Xishuangbanna Vocational and Technical Institute,   Chung-Ang University, Korea
Yunnan University      
Macau University of Science and Technology   Malaysia
      UCSI Professional Academy 
Union of Myanmar   Universiti Utara Malaysia
National University of Arts and Culture      
      Republic of the Philippines
Lao People's Democratic Republic   Lipa City Colleges, Batangas, Philippines
National university of Laos   Philippines Women’s University
         
Republic of Singapore   The Socialist Republic of Vietnam
Nanyang Polytechnic   Hue University of Sciences 
Kings International Business School   Ho Chi Minh City of Pedagogy
      University of Social Sciences and Humanities – Hanoi
Arad Republic of Egypt   University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh City,
October 6 University      
      NEW ZEALAND
Germany   UNITEC
University of Kaiserslautern,      
         
United States of America      
Wat Mongkolratanaram - The Thai Buddhist
Temple, Berkeley,
     
Wat Buddhajakramongkol Ratanaram - The Thai Buddhist
Temple, San Diego
     
Wat Padhammachart - The Thai Buddhist
Temple, San Diego, Los Angeles
     
 
     
 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2558