โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษา 18—28/02/17

โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙”ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Start slideshow